Flamingo Sundolitt Climate® C80 100/150 mm 60 x 120 cm

Flamingo Sundolitt Climate® C80 100/150 mm 60 x 120 cm

Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS). Tilsat grafit som giver den grå farve og forbedrer isoleringsevnen med 20%. Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet. Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163. Egnet til terrændæk for bolig og varme tage. Anvendes alene i veldrænede konstruktioner (uden vandtryk).

50,00 kr.
Inkl. moms
  • 100 mm C80 (pris pr m² 70,-) pr plade 50,-
  • 150 mm C80 (pris pr m² 89,-) pr plade 64,-
Antal Rabat Du sparer
72 5% Op til 180,00 kr.
144 10% Op til 720,00 kr.
  Levering

Fra 299,- Biobrændsel fra 150,- Pakker 0-20 kg 149,-

Fremtidens isolering

Sundolitt Climate® er en mere effektiv EPS isolering, hvor der er tilsat grafit, der reflekterer infrarød stråling. 

Sundolitt Climate® reducerer derved varmetabet fra den type varmestråling, som andre isoleringsmaterialer hidtil har haft vanskeligt ved at håndtere.

Sundolitt Climate® er fremtidens isolering til gavn for byggeriet, bygherren og miljøet.

  • 20% bedre isoleringsevne

Sundolitt Climate® nedsætter varmetabet med 20% sammenlignet med andre kendte isoleringsmaterialer af samme tykkelse. 

Det betyder 20% bedre isolering, 20% tyndere isoleringsplader - eller optimering i den plads der er tilrådighed.

Sundolitt Climate® sparer energi og plads. Og så har materialet samme gode egenskaber, som traditionel hvid EPS – fugtafvisende, lav vægt og stor trykstyrke.
  • Sparer andre byggematerialer

Mindre isoleringstykkelse betyder slankere konstruktioner.

Alt andet lige er der derfor også et mindre materialeforbrug til andre bygningselementer – fx ved sokkel, vinduer, døre og tag.
 
Sundolitt Climate® reducerer det samlede forbrug af byggematerialer.
  • Miljø og klima
I løbet af en bygnings levetid sparer 1 liter råolie, anvendt til styrenbaserede isoleringsprodukter, således mere end 200 liter fyringsolie.

Sundolitt Climate® er en besparende og klimafornuftig anvendelse af en ganske lille del af klodens råoliereserver til gavn for mennesker og miljø.

Råvaren til fremstilling af Sundolitt Climate® er monostyren, som udvindes af råolie. Anvendt til bygningsisolering reducerer det imidlertid forbruget af fossile opvarmningsressourcer væsentligt, og det har dermed en positiv effekt på klodens samlede CO2 udslip.
5323241