LIP 220 Gulvspartelmasse 20 Kg.
LIP 220 Gulvspartelmasse 
Cementbaseret, selvnivellerende gulvspartelmasseEgnet til efterfølgende epoxymaling ◗    CT-C30-F6◗    Fra 2 mm til en hver ønsket lagtykkelse i én arbejdsgang◗    Indendørs brug◗    Flisebelægning efter ca. 2 timer◗    Tæt belægning efter min. 12 timer◗    Gangbar efter ca. 45 - 60 min◗    Spændingsfattig◗    Pumpbar◗    Meget lave emissioner◗    Egnet til efterfølgende epoxymalingFarve:GråForbrug:Ca. 1,8 kg / m² / mmEmballage:20 kg plastlaminerede papirposer.Anvendelsesområde:LIP 220 Gulvspartelmasse anvendes til nivellering, opretning og finspartling af beton, pudslag, natur­sten, keramiske fliser, klinker, træ og lign. På metal, støbeasfalt, epoxy og lign. kan LIP 220 udlægges når underlaget først er primet med LIP Supergrund. Fra 2 mm til enhver ønsket lag­tykkelse. Er velegnet i forbindelse med gulv­­­varmesystemer. LIP 220 Gulvspartelmasse er ikke fugtskadestabil, og kan derfor ikke anvendes udendørs. I vand/fugtbelastede områder skal LIP 220 være påført en godkendt vandtætningsmembran.Underlag:LIP  220  Gulvspartelmasse  kan  udlægges/spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm2.Ved  udlægning  på anhydritgulve må  rest fugten højst være 0,5%.
139,00 kr.
LIP 2K Vådrumssystem
100 % vandtætning af vægge og gulve  
◗    DS/EN 14891 
◗    Som radonsikring 
◗    MK-godkendt 
◗    ETAG 022 godkendt 
◗    Godkendt ved -5Cº og -20Cº (DS/EN 14891)
◗    Revneoverbyggende
◗    Kan påføres lettere fugtige underlag
◗    Inden- og udendørs brug
◗    Diffusionsåben
◗    Meget lave emissioner
Forbrug:
Primer: 0,1 l/m² på organiske underlag og 0,03 l/m² på uorganiske underlag.
Vandtætningsmasse: Ca. 1,7 kg/m²

Emballage: 
1 komplet sæt til 7-8 m² består af:
1 liter LIP Primer 54
5 kg LIP 2K Vandtætningsbinder
5 kg LIP Cement.
1 rulle armeringsvæv (10cm x 25m)
1 stk. pensel. 

Anvendelsesområde: 
LIP Vådrumssystem anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum.
Download Brochure
649,00 kr.
LIP 350 Universal Mørtel 20 Kg.
Cementbaseret, fiberforstærket
hæfte- og filtsemørtel
◗    Til strukturspartling og filtsning
◗    Som tyndpuds
◗    Som sokkelpuds
◗    Op til 5 mm pr. lag
◗    Diffusionsåben
◗    Vejrbestandig
◗    Fiberforstærket
◗    Fleksibel
◗    Meget lave emissioner
139,00 kr.
LIP 360 Fiberpuds Let Hvid 25 Kg.
Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag.◗    DS/EN: 998-1 ◗    Til strukturspartling og filtsning◗    25% længere rækkevidde end traditionel puds◗    2-10 mm i én arbejdsgang◗    Diffusionsåben◗    Kornstørrelse under 1 mm◗    Vejrbestandig◗    Fiberforstærket◗    Fleksibel
Download Bruchure
249,00 kr.
Lip Betonbinder
LIP Betonbinder
 
Til forbedring af egenskaber i mørtel og beton

◗    Øger bearbejdligheden
◗    Øger fleksibiliteten
◗    Vandafvisende
◗    Vedhæftningsforbedrende
◗    Styrkeforbedrende
◗    Meget lave emissioner

Farve:      
Flydende: Hvid.
Tør: Transparent.

Forbrug:
Ca. 10-12% LIP Betonbinder i forhold til cementvægten.
Som vedhæftningssvumme: 0,1 l. / m2 / lagtykkelse.
Som additiv til mørtel: 0,3– 0,4 l. / 10 l. mørtel.

Emballage:
1, 2½ og 10 liter plastdunke.

Anvendelsesområde:
LIP Betonbinder er en vandbaseret polymerdispersion som kan anvendes både inden- og udendørs. LIP Betonbinder anvendes som tilsætning til cementbaserede mørtler og beton og bidrager effektivt til en markant øget bearbejdelighed.
LIP Betonbinder kan desuden anvendes som vedhæftningssvumme til pudsmørtler og puds­lag, og giver ved tilsætning mørtlen en ­forøget fleksibilitet og trykstyrke.
LIP Betonbinder har en vandtætnende effekt, og øger mørtlens modstandsevne overfor kemiske påvirkninger.
Tilsætning af LIP Betonbinder reducerer risikoen for revnedannelser i mørtel/pudslag og giver generelt en mere holdbar mørtel/puds.
Lip Fliseklæber Gul 20 kg
Farver:
Grå
Forbrug:
Min. 1,6 kg - Max. 4,0 kg afhængig af flisestørrelse og underlag

109,00 kr.
LIP Håndspartel Let 10 Liter
Finkornet let spartelmasse 
 
◗     Let at arbejde med
◗     Indendørs brug
◗     Færdigoprørt
◗     Kornstørrelse under 0,3 mm

Forbrug:
Ca. 1,0 kg pr. m²/mm

Anvendelsesområde:
LIP Håndspartel Let er en letspartel med særlig god ­fyldeevne,
som anvendes til indendørs spartling af vægge.
Med en ­kornstørrelse på max. 0,3 mm er LIP Håndspartel Let
velegnet som afsluttende overflade inden videre behandling
med f.eks. maling, væv o.lign.
I vådzone skal reglerne følges for spartling af overflader.
Her anbefales det kun at benytte cementbaseret spartel
som f.eks. LIP 300/310/320/350/360.

Se forbrugsberegner
139,00 kr.
LIP Multi Fliseklæb 20 Kg.
Anvendelsesområde:
Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, ­skifer,
murstensskaller, storformatflise, natursten, ­spaltklinker, teglfliser,
glasuldplader, isoleringsplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m.
Underlag:
Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på max. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.
199,00 kr.
LIP Multi Fliseklæb 5 Kg.
Anvendelsesområde:
Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, ­skifer,
murstensskaller, storformatflise, natursten, ­spaltklinker, teglfliser,
glasuldplader, isoleringsplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m.
Underlag:
Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på max. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.
74,00 kr.
84,00 kr.