Tagpap Tilbehør

Tagpap Tilbehør

Isoproof grundingsasfalt
Grundingsasfalt anvendes til grunding og støvbinding på betontage, eksisterende tagpaptage, jern og andre flader før klæbning / svejsning af tagpap.
Isoproof Grundingsasfalt Super Base Datablad
Tagreparations Fuge Soudafalt Bitumen Baseret
BESKRIVELSE
Soudafalt er en tag reparations fuge baseret på bitumen.
KARAKTERISTIK
• Nød reparationer, selv i regnvejr!• Tætning af skotrender og afløb• Tåler bevægelser op til 10 %• Kold limning af alle typer tagbeklædning
44,00 kr.
Tec7 WP7-301 TAGPAP TӔTNINGSPASTA
Anvendelse


Forsegling af lækager i tagdækninger og tagrender.
Reparation af blærer og revner.
Tætning af gennemføringer og skorstene.
Vandtætning af fundamenter (EN 15814-certificeret).
Vandtætning af tilslutninger, tagskæg, kupler, balkoner og altaner.


Specifikationer


Basis: modificeret bitumen med glasfiber.
Lugt: lugt af opløsningsmiddel.
Farve: sort.
Relativ massefylde: 1,1.
Brudforlængelse: 170 %.
Anvendelsestemperatur: -15/+40 °C.
Temperaturbestandighed: -40/+85 °C.
Kemisk modstandsdygtighed: ikke modstandsdygtig over for kulbrintebaserede opløsningsmidler.
Malbar: nej.
Lagringsholdbarhed: 24 måneder, i lukket originalemballage, tørt, køligt og frostfrit.
Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet

Sikkerhedsdatablad

wp7-301-sds-dk-210915.pdf

Teknisk datablad

wp7-301-tagpap-totningspastanovatechtecv2021-01-27-11-53-50dk.pdf89,00 kr.