Tagasfalt & murasfalt

Tagasfalt & murasfalt

Duripol Universal Bygningsasfalt 30 Liter
Bygningsasfalt anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk mv.
Underlag anbefales forbehandlet med grundingsasfalt.
Datablad Duripol
799,00 kr.
Isoproof grundingsasfalt
Grundingsasfalt anvendes til grunding og støvbinding på betontage, eksisterende tagpaptage, jern og andre flader før klæbning / svejsning af tagpap.
Isoproof Grundingsasfalt Super Base Datablad
Isoproof Tagasfalt
Tagasfalt anvendes til vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage, samt fugtisolering af beton, murværk og til rustbeskyttelse.
Isoproof tagasfalt super top Datablad
Tec7 WP7-301 TAGPAP TӔTNINGSPASTA
Anvendelse


Forsegling af lækager i tagdækninger og tagrender.
Reparation af blærer og revner.
Tætning af gennemføringer og skorstene.
Vandtætning af fundamenter (EN 15814-certificeret).
Vandtætning af tilslutninger, tagskæg, kupler, balkoner og altaner.


Specifikationer


Basis: modificeret bitumen med glasfiber.
Lugt: lugt af opløsningsmiddel.
Farve: sort.
Relativ massefylde: 1,1.
Brudforlængelse: 170 %.
Anvendelsestemperatur: -15/+40 °C.
Temperaturbestandighed: -40/+85 °C.
Kemisk modstandsdygtighed: ikke modstandsdygtig over for kulbrintebaserede opløsningsmidler.
Malbar: nej.
Lagringsholdbarhed: 24 måneder, i lukket originalemballage, tørt, køligt og frostfrit.
Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet

Sikkerhedsdatablad

wp7-301-sds-dk-210915.pdf

Teknisk datablad

wp7-301-tagpap-totningspastanovatechtecv2021-01-27-11-53-50dk.pdf89,00 kr.