Dlh thermogulvspånplade til gulvvarme 22 x 620 x 1820 mm
Forfræsede spånplader -  22 mm - til 16 mm slange
DLH Thermogulv er et spånpladebaseret gulvvarmesystem, der er let og hurtigt at montere. Med spånpladebaseret gulvvarme bliver temperaturforskellen mellem gulv og loft mindre, og indetemperaturen kan sænkes 1-2º, uden at det går ud over komforten. Dermed forbedres indeklimaet, samtidig med at energiforbruget reduceres.
Skal man opnå et godt indeklima med gulvvarme, bør overfladetemperaturen i opholdsrum ikke overstige 26-27º. Det svarer til et varmebehov på 60-70W/m2, som kan opnås ved en vandtemperatur på ca. 40º. Sænker man overfladetemperaturen 1-2º, kan vandtemperaturen sænkes til 35º. Herved opnås en temperatur på gulvets overflade på ca. 23º, hvilket anses som optimalt i opholdsrum.
Yderligere en fordel ved det spånpladebaserede system frem for det mere traditionelle betonstøbte system er, at reaktionstiden på opvarmning og nedkøling bliver markant mindre, hvilket ikke bare har betydning for energiforbruget, men også er en fordel for de, der fx har natsænkning af temperaturen.
Læs mere
159,00 kr.
Gipsplader
Vådrumsgips
Siliconeimprægneret plade, egnet som vådrumsbeklædning.Med spartelkant

Normal Gipsplader
Brand- og støj reducerende egenskaber er meget gode på gips, med spartelkant

Pladerne er klassificeret som “ikke let antændelig materiale” og opfylder kriterierne for “svag varmeemission” og “svag røgproduktion” ifølge NS 3919. Overfladen er glat, og hvis du ønsker et minimalisktisk og moderne udtryk er dette det rigtige pladevalg!
Gulvspån 22 mm 62 x 182 cm
Med fer & not på alle 4 sider
Til opbygning af undergulve.
Max strøafstand  60cm
31 plader pr. palle
99,00 kr.