Gipsplader

Gipsplader

Underkategorier

Gipsplader
Vådrumsgips
Siliconeimprægneret plade, egnet som vådrumsbeklædning.Med spartelkant

Normal Gipsplader
Brand- og støj reducerende egenskaber er meget gode på gips, med spartelkant

Pladerne er klassificeret som “ikke let antændelig materiale” og opfylder kriterierne for “svag varmeemission” og “svag røgproduktion” ifølge NS 3919. Overfladen er glat, og hvis du ønsker et minimalisktisk og moderne udtryk er dette det rigtige pladevalg!